จดหมายที่ไม่ได้ส่ง

posted on 05 Nov 2012 08:16 by glinfang
 
 
ไม่ได้เจอกันนาน
ไม่มีแม้แต่ถ้อยคำ
ไม่มีแม้แต่จดหมาย
 
มีแต่ความคิดถึง

Comment

Comment:

Tweet