โลกกำลังหมุน

posted on 11 May 2008 19:44 by glinfang in Favourites

 

เธอจ้า...ฉันเพียงแค่แมลงตัวหนึ่ง

 

ฉันไม่มีจุดหมายอะไรอยู่ข้างหน้า แต่ฉันมีความหวัง

 

ทุกๆวันนี้ฉันกำลังเดินเตาะแตะไปบนโลกกับเพื่อนของฉัน

 

ฉันเป็นคนเอาแต่ใจ และใจฉันตอนนี้อยากเลือกเดินในทาง

 

ที่มีแต่หญ้ารก  มืด น่ากลัวเหลือเกิน

 

ฉันเป็นคนเอาแต่ใจ ฉันเริ่ม..

 

ฉันรู้ว่าฉันเปลี่ยนโลกทั้งหมดไม่ได้ ฉันเป็นเพียงแค่แมลง

 

โลกของฉันนั้นไร้กาลเวลา เพราะฉันไม่มีจุดที่เรียกว่าสำเร็จ

 

แต่ฉันรู้สึกว่าเวลานั้นคงอยู่กับฉันเสมอ

 

ทุกๆวันนี้ฉันกำลังเดินเตาะแตะ

 

ฉันเป็นเพียงแค่แมลง

.....................

 edit @ 11 May 2008 19:56:18 by sweethay

 

Comment

Comment:

Tweet

เขียนดีครับ

confused smile

#1 By N.P on 2008-06-09 17:16